Stark Fysio 
Platelet rich plasma

PRP

Eller Platelet Rich Plasma som det egentligen heter är en behandlingsform där man tillför sin egen blodplasma för att stimulera läkning och återväxt av strukturerna. Metoden kan användas till olika medicinska ändamål som exempelvis vid tandvård, skönhet och ortopedi. I vårt fall använder vi oss av PRP för att förbättra läkningsprocessen vid exempelvis senskador eller tidig artrosutveckling och ledsmärta.

Ta ut blod

I första steget behöver vi extrahera blod för att kunna separera plasman från de röda blodkropparna. Detta görs genom att en kanyl placeras i armvecket för att kunna dra ut den mängd blod som behövs för injektionen.

Blodplasma

Blodet centrifugeras vilket gör att de tyngre, röda blodkropparna, faller ner och sätter sig i botten av röret. Längst upp får vi den ljusare och lätt gulaktiga blodplasman som ska injiceras.

Injektion

Med hjälp av ultraljudet identifierar vi rätt område för injektionen. Där följer vi nålen in mot området för att säkerställa att blodplasman injiceras på rätt plats.

platelet rich plasma

Prislista PRP

Vi erbjuder olika lösningar för att hjälpa dig med PRP. Här nedan kan du läsa mer om de olika 
Paket
Detta ingår
Pris
En injektion

Vi utför en PRP-injektion i det aktuella området.

3000,00 SEK

Köp
Behandlingsserie PRP inkl. besök till Fysio.

En behandlingsserie där du köper och planerar in för tre PRP-injektioner samt fem besök hos en av våra fysioterapeuter för att anpassa och optimera träningen och läkningen av PRP-injektionerna på bästa sätt.

10250,00 SEK

Köp
PRP med hyaluronsyra

En PRP-injektion där vi har blandat in hyaluronsyra för att förbättra läkningseffekten i t.ex. en sena eller muskel.

5000,00 SEK

Köp